Z przyjemnością informujemy, że w naszej firmie od 01.10.2022r. do 30.11.2023 r. realizujemy projekt:

Nowe możliwości

w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 nr RPWM.10.04.00-IP.01-28-003/22.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z S.T.R. PROJECT STANISŁAW ROMANISZYN

Celem projektu jest podniesienie zdolność do zatrudnienia 20 osób (min.80%K) osób zamieszkujących obszar powiatu węgorzewskiego, piskiego lub ełckiego wpisujących się w grupę docelową, w okresie 01.10.2022-30.11.2023, poprzez kompleksowe wsparcie w projekcie.

Sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3; Aktywizacja zawodowa bezrobotnych i biernych zawodowo opiekunów dzieci do lat 3 realizowana jako element uzupełniający opiekę nad dzieckiem diagnoza i opracowanie IPD, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy i staże zawodowe.

W ramach realizacji projektu zamierzamy realizować następujące formy wsparcia:

  • Sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3.
  • Aktywizacja zawodowa bezrobotnych i biernych zawodowo opiekunów dzieci do lat 3, realizowana jako element uzupełniający opiekę nad dzieckiem – diagnoza i opracowanie indywidualnego planu działania.
  • Aktywizacja zawodowa bezrobotnych i biernych zawodowo opiekunów dzieci do lat 3, realizowana jako element uzupełniający opiekę nad dzieckiem – szkolenia zawodowe.
  • Aktywizacja zawodowa bezrobotnych i biernych zawodowo opiekunów dzieci do lat 3, realizowana jako element uzupełniający opiekę nad dzieckiem – pośrednictwo pracy.
  • Aktywizacja zawodowa bezrobotnych i biernych zawodowo opiekunów dzieci do lat 3, realizowana jako element uzupełniający opiekę nad dzieckiem – staże zawodowe.

Wartość projektu wynosi: 805 332,03 zł

Dofinansowanie projektu ze środków europejskich: 684 532,13 zł

Biuro projektu:  ul. Gdańska 24A, 19-300 Ełk

czynne pon.-pt. w godz. 9.00 -17.00 tel. 664-265-725
 e-mail: projekty2@szkolenia-ms.pl