W wieku 21 lat otworzyłam „Centrum nauka jazdy”, filię warszawskiej „LINII”, a cztery lata później
zajęliśmy pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy ośrodek szkolenia kierowców. Od zawodowego
debiutu minęła dekada, a ja wciąż zarządzam 20-osobowym zespołem Centrum, lecz jednocześnie
rozwijam własną markę szkoleniową – Szkolenia MS, która powstała w 2015 roku.

Jeśli:
– nie masz pracy, a chcesz wrócić na rynek, zdobyć nowe kwalifikacje, pokonać bariery
– pragniesz zmienić ścieżkę zawodową
– zależy ci na podniesieniu kwalifikacji pracowniczych
– jesteś szefem, a Twój zespół potrzebuje szkoleń
– szukasz dotacji na staże, otworzenie swojej działalności, doposażenie stanowiska pracy
– chcesz aplikować o fundusze unijne
to znaczy, że jesteś w dobrym miejscu.
Szkolenia Ms wspierają rozwój osobisty, zawodowy oraz zajmują się pozyskiwaniem funduszy na te
cele. Oferujemy ekspercką kadrę i przyjazną atmosferę.