Z przyjemnością informujemy, że w naszej firmie realizujemy Grant pt. „Praktyczne rozwiązania w pracy zdalnej- skrypt” o numerze W.356.III.2020 w projekcie pod nazwą „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17

Grant pt. „Praktyczne rozwiązania w pracy zdalnej- skrypt”  realizowany zgodnie z umowa nr 28/2021/BZP/CPE/W.356.III.2020 w okresie od 01-01-2021 do 30-06-2021 przez Szkolenia MS Marlena Sobieska-Ciesielska, ul. Poprzeczna 8/1, 10-281 Olsztyn reprezentowanym przez

Marlenę Sobieską-Ciesielską,  e-mail: kontakt@szkolenia-ms.pl, tel.696019022,

osoba do kontaktów roboczych: Beata Kurządkowska tel. 783-032-114,

e-mail: biuroprojektu@centrum-osk.pl.

w partnerstwie z  UAB „Tyrimų rinkodara“, Verkių g. 31D, LT-09108, reprezentowaną przez dyrektora Rimantasa Stasevičiusa,

e-mail:rimantas188@inbox.lt, tel. +370 686 61727,

osoba do kontaktów roboczych Rimantasa Stasevičiusa,

e-mail:rimantas188@inbox.lt, tel. +370 686 61727.